“نیلز بور”؛ از دروازه بانی فوتبال تا مکانیک کوانتومی و در نهایت بمب اتم!
وقتی بور این خبر را شنید، بلافاصله معنای وحشتناک شکستن اتم و انرژی عظیمی که از آن آزاد می شود را درک کرد. در همان سال او به آمریکا رفت و به «انیشتین» هشدار داد که آلمان نازی دانش نظری لازم برای شروع تحقیقات برای ساخت بمب اتمی را دارد. انیشتین این موضوع را به رئیس جمهور ایالات متحده آیزنهاور گزارش داد و او همچنین دستور شروع پروژه منهتن را صادر کرد تا ایالات متحده اولین کشوری باشد که دارای بمب اتمی است.