نماینده ولسی جرگه: اگر تا ۲۰ روز دیگر واردات متوقف نشود، ذخایر استراتژیک کشور به صفر می رسد.
رئیس کمیسیون زراعت ولسی جرگه: ذخایر استراتژیک نداریم، طبق قانون باید حداقل تا شش ماه ذخایر کالاهای اساسی مانند آرد، گندم، قیسی، برنج و شکر داشته باشیم. اما موجودی آنها به ۲۰ روز نمی رسد، یعنی اگر تا ۲۰ روز وارد نشود، موجودی کالاهای اساسی کشور صفر می شود.