نماز عید بزرگ در قزوین


نماز عید قربان روز یکشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۲ در مسجد نبوی (ص) به امامت آیت الله عابدینی امام جمعه و نماینده فقیه استان اقامه شد.

الیاس خزی

۶:۳۵

۲-۴-۷
۰http://fna.ir/1q15mk