نجات جان سه نفر از غرق شدن در زاینده رود (فیلم)
سرعت عمل اکیپ غواص آتش نشانی اصفهان از ایستگاه شماره ۵ باعث نجات سه نفر از غرق شدگان در زاینده رود شد.