مگس های سفید دوباره در تهران برمی خیزند
رئیس واحد پایش محیط زیست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: ) موجود است. موجود در تمام نقاط تهران