مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا ۱۵ تیرماه تمدید شد
مدیرکل دارایی استان البرز: با توجه به اینکه فرآیند ارسال برگه تبصره ماده ۱۰۰ و استرداد مالیات ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های گذشته تخصصی‌تر شده است، اتحادیه‌های صنفی و مالکان و تجار با مالکان هماهنگ می‌کنند. مهلت ارسال بازپرداخت پانزده روز است که تمدید آن تا ۱۵ جولای ۱۴۰۱ تمدید شد.