مهدی طارمی به کرونا مبتلا شد


به مشاوره فانئوس،

مهدی طارمی در مخلوط کردن بی نظیر پورتو مقابل بوآویستا در لیگ پرتغال حضور داشت با این حال در فینال لحظات به Conceiç o design باخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی روی نیمکت هم ننشست.

اشکال این بود کدام ممکن است نگاهی به کرونا برای ستاره ما سازنده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است او در مخلوط کردن کارکنان قرار نگرفت.

طبق گزارش، طارمی اکنون با بیرون علامت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای گذراندن دوران قرنطینه برای اسکان اش منتقل شده است.

انتهای پیام/