مهدوی دمغنی; ادیب، فقیه و استاد در دادگاه انقلاب محاکمه شدند
در آمریکا یادداشتی درباره مرگ پسر ۹ ساله مهدوی مغنی ​​وارد بحث فقهی شد و در نهایت او را تبرئه کرد.