مقایسه قدرت نظامی چین و تایوان (+ اینفوگرافیک)
از نظر قدرت نظامی، تایوان عملاً در همه زمینه ها اعم از تانک، توپخانه و هواپیما چیزی در مقابل ارتش چین ندارد. با این حال، تایوان دارای یک نیروی ذخیره نظامی بزرگ است که برای مقابله با یک سناریوی تهاجم گسترده چین آموزش دیده است.