مقام چهارم کشتی جوانان آسیا
رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا در بیشکک پایتخت قرقیزستان به مدت دو روز (۵ خرداد و یکم تیرماه) با حضور عرفان علیزاده در وزن ۵ کیلوگرم و وزن ۵ کیلوگرم برگزار شد که نقره و یونس شفیع به مدال برنز دست یافتند. دسته وزنی ۷۱ کیلوگرم.