مقام معظم رهبری در دیدار با حاضران در حج: به اختلاف شیعه و سنی نروید، خرید نکنید. از اینجا هدیه بخرید
برای شما که می خواهید هدیه بخرید، به جای وقت گذرانی در این بازارها و این گردش ها و مغازه ها، به مسجد بروید و دو رکعت نماز بخوانید. دو رکعت نماز. برو کعبه را برایش طواف کن. برو اونجا نماز بخون برو نیم صفحه از قرآن کریم را برایش بخوان.