معضل اندومتریوز – محدوده های صحیح برای تیپ جسمی ممکن است

چه رسالتی برای افت پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزاندن چربی های سرسخت هیکل شناخته شده به عنوان خوب کف پا. برای بسیاری که نمی دانند، اندومورف اساساً مرتب سازی هیکل است کدام ممکن است احتمال دارد ذخیره چربی هیکل دارد. شناخته شده به عنوان خوب شخص موجود در خانه، افزایش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضله سازی سرراست است. مشکل خلاص شدن اجتناب کرده اند شر چربی های اضافی است.

من می خواهم شخصا عاشق وزنه زدن هستم. مشکل همراه خود حمل کردن وزنه شناخته شده به عنوان خوب پا اینجا است کدام ممکن است ممکن است در جاری جمع کردن عضله هستید، قطعاًً، با این حال در لایه ای اجتناب کرده اند چربی پوشانده شده است کدام ممکن است به طور درست عضله را بدیهی نمی شود. به نظر می رسد استاندارد خانه “غول پیکر” است. با این حال به معنای واقعی کلمه هستند، آرزو می کنیم کاهش دهیم. ما در مقابل افرادی هستیم کدام ممکن است عضله سازی فوق العاده سختی دارند از متابولیسم فوق العاده فعالی دارند. هر ماهیچه ای کدام ممکن است بپوشند، بدنشان احتمالاً اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان بنزین، جدا از ذخیره چربی استفاده می تنبل.

اجتناب کرده اند طرفی استراتژی متابولیسم فوق العاده تنبل است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهرا حساسیت ما به انسولین فوق العاده بالاست. اکنون، بین ۲ انتهای باطنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتومورف، مزومورف همراه خود متابولیسم درست قرار دارد. کار کردن هیکل افزایش یافته است: ساده تعادل صحیح بین آنابولیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاتابولیک. ممکن است به سادگی می توانید در تجهیزات گلف همراه خود مزومورف شناخته شده شوید.

او آن مرد است هر دو دختری است کدام ممکن است واقعاً نیازی به بازی ندارد. آنها انصافاًً باسن شخصی را روی تردمیل هر دو تجهیزات پله نمی‌شکنند، همه عامل را شبیه اندومورف‌ها جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرق می‌کنند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمی اجتناب کرده اند آهن را برای انبساط ماهیچه‌های بالغ به مقیاس خوب اکتومورف پمپ نمی‌کنند. مزومورف ها در هر رژیم غذایی می توانند کارهای خوبی انجام دهند. آنها به سادگی می توانند در رژیم غذایی پرکالری جمع شوند هر دو در رژیم کم انرژی اجتناب کرده اند هم کنار شوند.

همراه خود امتحان کنید قبلی، انصافاًً مشخص است کدام ممکن است مجلات بدنسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابقت اندام ساده بر روی مزومورف ها کانون اصلی می کنند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی سابق رژیم های غذایی طرفدار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت می کند های مختلف را ساده برای نفخ، نشتی روده، زیتس هر دو برخی مسائل جانبی تولید دیگری امتحان می کنند. خوشایند، به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است خوب نفر تمام واقعیت را به ما نمی گوید. من می خواهم شک دارم کدام ممکن است برای شکسته نشده کالا این مجلات مورد پسند (من می خواهم نامی را اشاره کردن {نمی کنم})، خوردن کنندگان باید دائما در سردرگمی باشند. خوب ماه، رژیم پر کربوهیدرات عامل خوبی است (بردن داده ها مهم نوع هیکل)، خوب ماه تولید دیگری، کم کربوهیدرات، پروتئین بالا، همراه خود بردن بدیهی اجتناب کرده اند نوع هیکل.

من می خواهم آخر اجتناب کرده اند شستشوی مغزی بیشتر مبتنی بر اشتراک کنار شدم. انتخاب بدست آوردم برای آزمایش بروم. من می خواهم رژیم‌های مختلف، رژیم‌های ورزشی مختلف، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت می کند‌های مختلف را امتحان کرده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری مونتاژ فهرستی اجتناب کرده اند آنچه برای تیپ درونی بدنم کار می‌تنبل هستم.

ببینید رسانه ها فوق العاده قادر مطلق هستند. آنها به آثار هنری شستشوی مغزی دسته جمعی تسلط یافته اند. جای سوال کردن نیست کدام ممکن است ما به این راحتی تاب می خوریم. ما خودمان موقعیت بزرگی داریم، چون رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله را بی ارزش {نمی دانم}. با این حال یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند عناصر قابل ملاحظه، طرز در نظر گرفته شده رضایت آنی است کدام ممکن است در ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح ما بمباران تبدیل می شود.

ما آنقدر به سبک پرخطر فست فود رفتار کرده ایم کدام ممکن است نمی دانیم چگونه اجتناب کرده اند سبک های خالص شبیه سبک هایی کدام ممکن است در سالاد نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات اخیر کشف شد تبدیل می شود، احترام کنیم.

چه ربطی به تیپ جسمی داره؟ خوشایند، کاملاً کمی. غلات از نزدیک تصفیه شده، غذاهای فرآوری شده، شیرین کننده های مصنوعی (اجتناب کرده اند جمله نشاسته ذرت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای از نزدیک سرخ شده دشمنان همه بسیاری از هیکل، در سطح اول اندومورف ها هستند، از متابولیسم داخل زا آنها فوق العاده تنبل است.

همراه خود ما در کنار باشید از بر ایده تخصص خصوصی، طرفدار های مصرف شده ای را برای تیپ جسمی ماوراal الطبیعه حاضر خواهم کرد. علاوه بر این می‌خواهم بین گروه خونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع هیکل، فواید غلات (هر دو ضعیف آن‌ها) در رژیم غذایی اشخاص حقیقی، به‌ویژه گندم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم‌ها/سیستم‌های تمرینی کدام ممکن است واقعاً برای خوب نوع هیکل اندومورف اندیشه‌آل هستند، ارتباط برقرار کنم.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر