مصوبه درخواست استفاده از پرسنل شهرداری تهران اصلاح شد


به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، نامه شهرداری در خصوص اعتراض هیئت اجرایی در خصوص درخواست شهرداری تهران مبنی بر استفاده از نیروی انسانی موجود در وظایف مدیر و کارشناس شهرداری. امروز در شورای شهر تهران مطرح شد.

محمد آخوندی یکی از اعضای شورای شهرداری تهران در این باره توضیح داد: هیچ گونه دخالتی در عزل و نصب ماموران شهرداری صورت نگرفته است.

وی گفت: بر اساس یافته های کمیسیون نظارت، ما در این حذف و نصب دستی نداشتیم و فقط اعلام کرده ایم که اگر نیرویی در این رده در شهرداری وجود ندارد، از بیرون مجموعه نیرو استخدام شود. “

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این مصوبه خلاف قانون نیست، گفت: ما این کار را انجام خواهیم داد. و انتظار می رود با متن قانون مطابقت داشته باشد اما الزامات نیز باید در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: فقط این موضوع را مطرح کرده ایم که در صورت عدم حضور نیروهای متخصص در محل مورد نظر در مجموعه شهرداری، از خارج از مجموعه نیرو جذب شود.

در نهایت اصلاحات مصوبه الزام شهرداری تهران به استفاده از نیروی انسانی واجد شرایط موجود در پست های مدیریتی و کارشناسی با ۱۸ رای به تصویب رسید.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول توصیه کنید