مصادره تجهیزات نظامی آمریکا توسط طالبان
بازرس کل وزارت دفاع ایالات متحده در گزارشی گفت که بخش عمده ای از این هزینه ها برای وسایل نقلیه تاکتیکی مانند هاموی و MRAP های مقاوم در برابر مین بوده است و خاطرنشان کرد که ۹۲۳.۳ میلیون دلار تجهیزات از دست رفته شامل هواپیماهای نظامی از جمله برخی از آنها در زمان اخراج می شود. عملکرد، آنها عملکردی و غیر فعال هستند.