مشارکت ۱۸ میلیارد تومانی در راهپیمایی های استانداری مرکزی در قالب های کمک های خالصانه


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اراک، مظفر صفریان صبح در امروز در نشست همراه خود سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگاران خبرگزاری فارس در فرمان اراک به رویداد تحریک کردن سال جدید تصدیق شد: یکی اجتناب کرده اند مهمترین تعهد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب های امسال است. سال امام زمان (عج) در سامرا کدام ممکن است بخش بانوان اواخر سال قبلی در شهر سامرا پس اجتناب کرده اند سوئیچ به عراق پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب شد.

وی تصریح کرد: تعهد تولید دیگری مونتاژ ۲۶ ستون اجتناب کرده اند طاق امام حسن (علیه السلام) در صحن حضرت زینب (سلام الله علیها) است کدام ممکن است افراد استان به آن است خوشحال از می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ستون ها اجتناب کرده اند سنگ مرمر بی تجربه همراه خود استحکام اجباری بازسازی شده است. می توان آنها را پایین تر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انواع تغییر کرد.” آنها منحصر به فرد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۴ نیمه تشکیل شدند: اساس شفت، حلقه، بیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا شفت.

رئیس فرماندهی دوباره کار کردن سنتی شناسی مرکزی اظهار داشت: علاوه بر این آمادگی شخصی را برای پذیرش قالب های مختلف همراه خود حمایت افراد استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی فعلی در بخش های مختلف اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی استان ادعا کردیم. . “

صفاریان اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند قالب های توسط دست اقدام ستاد طراحی فرش است کدام ممکن است بستر مناسبی برای جلب کمک خیران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول کالا فرش بافته صرف اجرای این قالب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال قبلی ۳۱ ۶۰ نفر اجتناب کرده اند بانوان فرش کردند. احساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد حاصل اجتناب کرده اند کالا آن به ستاد اختصاص کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: یکی اجتناب کرده اند راه هایی کدام ممکن است خیرین می توانند در مونتاژ صحنه های ائمه اطهار (علیهم السلام) مشارکت کنند، کسب خوب بنای سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشت طلایی است کدام ممکن است خیرین می توانند بخشی اجتناب کرده اند ساختمان را حداقل به هزینه ۳ به همان اندازه خریداری کنند. میلیون تومان. را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوح خوشحال از بدست آمده می کنند کدام ممکن است ۱۱۰ تای آن ۳ میلیون تومان به همان اندازه ۲۵ میلیون تومان صادر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه اسنادی به نیت شهدا، جان باختگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازان خریداری شده است.

رئیس ستاد دوباره کار کردن عتبات عالیات قلمرو مرکزی اجتناب کرده اند کشتی ۶۰۰۰ متر عایق ایزوگام میدان حضرت زینب(س)، سنگ کف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمای میدان حضرت الزهرا(س) را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعزام ۵۰ کارمند ماهر به این وسط خبر داد. سه. وی اظهار داشت: در شهرهای مقدس نجف، کربلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامرا، امسال استقرار نیروها ۲ برابر می تواند.

صفاریان دقیق کرد: در روز اربعین امسال حضور پررنگی برای موکب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت انتقادی موکب ها خواهیم داشت.

وی اجتناب کرده اند افزایش ۵۳ درصدی میزان مشارکت از ما در اجرای قالب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میثاق های از ما خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: راهپیمایی های استانی در ایام کرونا همراه خود ۱۸ میلیارد تومان در بحث کمک های خالصانه نمایندگی کردند.

موسسه مالی ایران مهر همراه خود شماره مقوا ۶۰۶۳۳۷۷۰۰۲۹۹۹۱۲۴ کنار هم قرار دادن بدست آمده کمک های نقدی ساکنان برای دوباره کار کردن عتبات عالیات می باشد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید