مرکز اربعین: زائران اربعین برای رفت و آمد به مرز باید از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند
رئیس ستاد اربعین حسینی: با توجه به زمان بندی سفرهای داخلی در پایان شهریور ماه، تردد زائران اربعین حسینی نیاز به ظرفیت حمل و نقل بالایی دارد و حمل و نقل عمومی کشور نمی تواند پاسخگوی این میزان باشد. به زائران توصیه می شود تا حد امکان از خودروی شخصی خود برای رسیدن به مرز استفاده کنند.