مرسدس بنز SL جدید; منصفانه کانورتیبل ۴ سیلندر فوق العاده فوری! (+عکس)
این موتور سیکلت اجتناب کرده اند منصفانه سیستم ژنراتور تک {الکتریکی} استفاده می تدریجی کدام ممکن است مهندسی آن بر ایده مهندسی خودروهای خاص در فرمول ۱ است.