مرتب کردن روبیک ۴۸۰۰ قطعه‌ای (فیلم)
فردی یک روبیک متفاوت سه بُعدی با ۴۸۰۰ قطعه، در ۱۹ لایه را در صد ساعت، طراحی کرده و ساخته است.