مدیرعامل پارس خدرو تغییر کرد


مدیرعامل جدید پارس خدرو منصوب شد.

به گزارش ساپیان نیوز، طی حکمی از سوی محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه سایپا موتور، سید محمد حسین ایدیانی به عنوان مدیرعامل جدید پارس خدرو منصوب شد.

آداییانی قبلاً سابقه مدیرعاملی در سایر شرکت‌های گروه خودروسازی سایپا را دارد.

شایان ذکر است این حکم با حضور معصوم نجفیان از اعضای هیات مدیره شرکت های تولید و عرضه گروه سایپا موتور و دکتر محمدی مدیر مدیریت ارائه شد. توسعه گروه اتوماسیون سایپا و به انگش اودیانی ارائه شد.