مدیرعامل هلال احمر درباره شهرستان: جسدی در استخر بود که از سوزن رد شد/ مردمی که شعارهای نامناسب سر دادند خوشحال نشدند.
پیرحسین کولاوند: چرا در این بنای عظیم ساخته می شود اما هنوز تکمیل نشده و بخشی از آن فعال است؟ چرا کارگران و ساختمان های اطراف بیمه نمی شوند؟ چرا اجازه فعالیت می دهیم؟ یک آزمایشگاه پزشکی وقتی یک ساختمان نیمه کاره است چگونه باید کار کند؟ به نظر من نظام مهندسی باید فکری برای این موارد بکند.