مخالفت خوزستان با ساخت سد مارون ۲/ رئیس سازمان محیط زیست: ما تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار نخواهیم گرفت
سد مارون ۲ (سد تسخیر کننده) در صورت اجرا دومین سد بر روی رودخانه مارون خواهد بود که در استان کهگیلویه و بویراحمد ساخته می شود. این سد ۵ متر ارتفاع و ظرفیت ذخیره سازی ۵ میلیون متر مکعب آب خواهد داشت. این سد با واکنش مردم خوزستان مواجه شده است و معتقدند این سد به آب شرب، کشاورزی و محیط زیست هفت شهر آسیب وارد می کند و زمین های دیم شیداگان را از رودخانه قطع می کند.