محققان: کرونا می تواند گروه مشابهی را تشکیل دهد که در بیماران آلزایمر یافت می شود
با استفاده از ترکیبی از مدل‌سازی کامپیوتری و آزمایش‌ها، محققان نشان دادند که دو پپتید خاص تولید شده توسط ویروس SARS-CoV-2 می‌توانند در ساختارهایی شبیه به توده پروتئین سمی آمیلوئید که اغلب منجر به بیماری آلزایمر می‌شوند، سنتز شوند.