محسن رضایی آن را افتخار بزرگ خود می داند
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور به مناسبت رحلت امام خمینی (ره) در توییتر نوشت: بزرگترین افتخار من فراگیری خدمت سربازی در مدرسه خمینی کبیر بود. مرد بزرگی که استثنایی بود و تاریخ ساز شد و اصل جدیدی در تاریخ ایران ایجاد کرد. در برابر ستمگران و غارتگران در برابر ما ایستاد و ما را شاد کرد.