متهم اصلی کودک آزاری در زاهدان دستگیر شد
رئیس کانون حقوق عمومی مد و لباس سیستان و بلوچستان: مردی که پدر معروف یک پسر مجروح و کتک خورده است و در اعترافات خود مدعی شد پسرش کار اشتباهی انجام داده و فقط قصد اصلاح و تشویق او را داشته است. او از این اقدام وحشیانه خود برای فریب بستگانش بسیار ناراحت است.