متقاضیان باید برای ارزیابی حرفه ای درجه معلمان ثبت نام کنند
بر اساس ماده ۲ قانون احراز صلاحیت معلمان و آیین نامه اجرایی آن به اطلاع جامعه معلمان می رساند ثبت نام متقاضیان ارزشیابی حرفه ای از طریق پورتال سامانه ثبت نام ارزیابی صلاحیت معلمان وزارت آموزش و پرورش می باشد و راه های ممکن می باشد. آدرس medu.ir.