متروپل، عبدالباغی و باقی مجره
قتل مجید عبدالباقی بار دیگر موضوع کلانشهر را مطرح کرده و این سوال را مطرح کرده است که در چنین اتفاقی علاوه بر تقاضای افکار عمومی برای شفاف سازی ابعاد حادثه، سران دستگاه های اجرایی و قضایی نیز به این موضوع پرداخته اند. به دنبال هستند دلایل این حادثه را با دستورات صریح توضیح دهید که چرا هنوز سرنوشت این پرونده به جایی نرسیده است؟