متاسفم، باخت رئال به بارسلونا خطا من می خواهم بود


به مشاوره فانئوس،

“من می خواهم اجتناب کرده اند مودریچ شناخته شده به عنوان “۱۰” استفاده کردم به همان اندازه توپ را اجتناب کرده اند جاده عقب به ورودی بیاورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فواصل دفاعی بارسلونا برای پاس دادن به رودریگو، وینیسیوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید والورده استفاده کنم. این تکنیک کار نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نتوانستیم کار کردن خوبی داشته باشیم. من می خواهم در کنترل هستم. آنچلوتی پس اجتناب کرده اند شکست تحقیرآمیز مقابل بارسلونا {در خانه} ذکر شد: شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم خطا کردم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: گاهی انتخاب ها مناسب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی ۹. خطا کردم با این حال در نظر گرفته شده {نمی کنم} این باخت روی الگو ما تاثیر بگذارد. بالقوه است منصفانه بار خطا کنم این خطا نباید ۲ بار تکرار شود.

وی یکپارچه داد: می دانیم ورزشی همراه خود بارسلونا چقدر برای هواداران ضروری است، ناراحت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها عذرخواهی می کنم، به راه شخصی یکپارچه می دهیم به همان اندازه {در این} ۲ هفته به سختی اوقات فراغت داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهنیت خوبی پیدا کنیم. باید فریب دادن شویم. این باخت باقی مانده است ۹ امتیاز همراه خود کارکنان دوم فضا داریم.”

سرمربی رئال مادرید تصریح کرد: {در این} دیدار {به دلیل} حضور نداشتن کریم بنزما شکست نخوردیم، سعی کردیم اجتناب کرده اند جاده ورودی پرس کنیم با این حال آنها به خوبی اجتناب کرده اند شر فشار خلاص شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار را برای ما روی حیله و تزویر کرد. ورزشی خوشایند بود، با این حال آنها مشکلات زیادی برای ما تحمیل کردند.”

آنچلوتی در {پاسخ به} اینکه خواه یا نه خطا اوباما با توجه به کروس مستحق ریختن او بود، ذکر شد: در جستجوی بهانه نیستم. با توجه به این مسائل هم صحبت {نمی کنم}. ورزشی بدی داشتم با این حال می دانم کدام ممکن است برای ریکاوری زمان دارم.

انتهای پیام/