ما برای دنیا همراه خود برجام هر دو با بیرون برجام کنار هم قرار دادن ایمبه آموزش داده شده است فانئوس،

به گزارش شبکه مکان وزارت امور خارجه، ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه در یک واحد کنوانسیون مطبوعاتی هفتگی در {پاسخ به} سوالی در خصوص دیدار فعلی سران مصر، اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات متحده عربی همراه خود محوریت اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران اظهار داشت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اعراب» چه می کنند؟ – به نظر می رسد مانند است محور اسرائیل برای متعادل جمع کردن امکانات ایران در جهان تعیین کنید خواهد گرفت؟ تذکر شما با اشاره به ایران چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه مقامات آمریکا برای این دیدار همراه خود رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کشورهای عربی در تصمیم {بوده است}؟ همراه خود هر منصفانه اجتناب کرده اند این مقامات ها.» ما اجتناب کرده اند نشست سه جانبه مصر، امارات متحده عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل کدام ممکن است در شرم الشیخ برگزار تبدیل می شود، حمایت می کنیم. این الگوی عکس اجتناب کرده اند آنچه همراه خود وجود روابط روال بالقوه است. روال سازی روابط بین اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان عرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام برای پیشبرد این هدف ما همکاری نزدیکی همراه خود اسرائیل داریم، روابط دیپلماتیک شخصی را همراه خود فلسطینی ها تعمیق می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شرکای شخصی در جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر اجتناب کرده اند آن کدام ممکن است چیز خوب در مورد مشترک ما را دارند مراجعه به می کنیم. در فروش صلح ثابت

قیمت را دنبال کنید: تعدادی از نکته با اشاره به پرس و جو شما. اولین نفر ما رابرت پولی هستیم [نماینده ویژه آمریکا در امور ایران] کارکنان او رایزنی های نزدیک همراه خود شرکای ما در جهان خلیج فارس داشته است. شاید ادعا ای را کدام ممکن است شرکای ما در شورای همکاری خلیج فارس منصفانه سال پیش پس اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند این رایزنی ها همراه خود کارکنان رابرت پولی صادر کردند، {به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است در آن انصافاًً خاص بود کدام ممکن است شرکای ما در خلیج فارس اجتناب کرده اند تهدیدات ناشی اجتناب کرده اند ایران هسته ای آگاه هستند. پیشرفت پس اجتناب کرده اند لغو محدودیت های هسته ای در سال ۲۰۱۸ [در پس خروج دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا از توافق هسته‌ای] تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است هم موجود است. کشورهای در سرتاسر جهان، اجتناب کرده اند جمله شرکای ما در خلیج فارس، دریافته‌اند کدام ممکن است علی‌رغم این واقعیت کدام ممکن است این سیستم هسته‌ای ایران خارج اجتناب کرده اند چارچوب است، ما منصفانه امکان صحیح برای بازگرداندن آن به چارچوب در قالب بازگشت متقابل به تعهدات آژانس بین‌المللی قدرت اتمی داریم. [توافق هسته‌ای] ما داریم در آن ادعا مشترک، دیدیم کدام ممکن است شرکای ما در خلیج فارس اجتناب کرده اند امکان بازگشت متقابل به قعر کشورهای بریکس استقبال کردند.

او اظهار داشت: “اکنون، این همان چیزی است که ما باقی مانده است روی آن کار می کنیم.” ما همچنان در تلاشیم به همان اندازه بفهمیم خواه یا نه چنین چیزی امکان پذیر است هر دو خیر. ما شخصی را هم برای جهانی کدام ممکن است در آن مسکن می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم برای جهانی کدام ممکن است در آن مسکن می کنیم کنار هم قرار دادن می کنیم. اما به هر طریقی تلاش رئیس جمهور [جو بایدن] بدون ملاحظه است کدام ممکن است ایران به هیچ وجه سلاح هسته ای نخواهد داشت، تدریجی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح نمی شود، این همان چیزی است که ما امتحان شده می کنیم به آن است برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور می شویم هر دو خیر.

سخنگوی وزارت امور خارجه در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند کنوانسیون مطبوعاتی شخصی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه مقامات آمریکا راه میانبر برای اجرای ساختار B است؟ [نقشه دوم] او اظهار داشت: «ما اجتناب کرده اند ابتدای این الگو در همه زمان ها این اندیشه را داشتیم. [مذاکرات وین در راستای احیای توافق هسته‌ای] ما آوریل قبلی می‌دانستیم کدام ممکن است بازگشت متقابل تعهدی است به آنچه در راستای چیز خوب در مورد سراسری ماست، اما در همه زمان ها می‌دانستیم کدام ممکن است این می تواند یک ساختار ناشناخته است، از در واقعً برای نتیجه گیری آن بیش اجتناب کرده اند امتحان شده ما خواستن است. این امر درهم آمدن است منصفانه همدست مشتاق در طرف ایرانی است. به همین دلیل، باید دید خواه یا نه می‌توانیم به بازگشت متقابل برای اتصال به شورای ایمنی گروه ملل کف دست یابیم هر دو خیر.

پرایس افزود: چون آن است دیروز گفتم، چنین توافقی ۹ قریب الوقوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ قطعی. دقیقاً این دلیل است است کدام ممکن است ما تا حد زیادی سال را صرف کنار هم قرار دادن‌سازی شخصی برای هر منصفانه اجتناب کرده اند این احتمالات کرده‌ایم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای هر منصفانه اجتناب کرده اند این شرایط، جهانی کدام ممکن است در آن اجتناب کرده اند بازگشت تلاش متقابل لذت می‌بریم، پیشرفته کدام ممکن است سنگسار ابزاری است کدام ممکن است در آن موجود است. همراه خود تسلیحات هسته ای ایران در جای شخصی قرار گیرد. این این سیستم یک بار دیگر در زمینه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت‌های ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل راستی‌آزمایی برای این سیستم هسته‌ای ایران تحمیل می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بدست آوردن ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری می‌تدریجی.

وی اظهار داشت: «اما همراه خود ملاحظه به اینکه این در همه زمان ها منصفانه ساختار ناشناخته {بوده است}، ما در همه زمان ها امکان های تولید دیگری را همراه خود شرکای شخصی در جهان مورد بحث قرار داده ایم. ما همین کار را همراه خود متحدان ecu شخصی کدام ممکن است اعضای گروه ۱+۵ هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترویکای ecu برای ادغام کردن بریتانیا، آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسه انجام می دهیم. ما همراه خود شرکای اسرائیلی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شرکای شخصی در خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر اجتناب کرده اند آن نیز همین بحث را داشته ایم. به همین دلیل، ما این سیستم ریزی های زیادی انجام دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به آن فوق العاده در نظر گرفته شده کردیم. به توضیحات واضح، ما آن را کلی نکرده ایم، اما هیچ کمبودی در این سیستم ریزی اجتناب کرده اند سوی ما {وجود ندارد}.

سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش عکس اجتناب کرده اند فوریت بدست آوردن به هماهنگی در مذاکرات وین اظهار داشت: آنچه ما برای مدت زمان بسیار طولانی با اشاره به جایگزین مختصر مدت آموزش داده شده است‌ایم همچنان صادق است. همه ما می دانیم کدام ممکن است باید فوریت های زیادی وجود داشته باشد. همه ما می دانیم کدام ممکن است این به تهران وابسته است کدام ممکن است به آمادگی شخصی برای بازگشت متقابل پایبند باشد [به توافق] انتخاب بگیرید.

اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در حالی مطرح تبدیل می شود کدام ممکن است در پی برخی تحولات فعلی در روابط سیاسی بین الملل، هشتمین در اطراف مذاکرات وین اخیرا به حالت افتادگی درآمد.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همراه خود تاکید بر این وقفه اظهار داشت: توقف ادعا شده در مذاکرات وین ممکن است زمینه ساز رفع امتیازات باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت باقی مانده شود. دستیابی اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو محور بی نظیر همه طرف ها {خواهد بود}. هیچ مسئله خارجی بر نیاز مشترک ما برای حرکت {به سمت} هماهنگی جمعی تأثیر نمی گذارد.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیراً در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلفنی همراه خود فواد حسین وزیر امور خارجه عراق کسب اطلاعات در مورد مذاکرات لغو تحریم ها در وین تاکید کرد: به مرحله باقی مانده نزدیک شده ایم. اجتناب کرده اند هماهنگی.» با اشاره به معدود امتیازات اصلی باقی مانده، ما ابتکاراتی را اجتناب کرده اند طریق هماهنگ کننده اتحادیه اروپا به آمریکا حاضر کرده ایم. اکنون بر عهده طرف آمریکایی است کدام ممکن است حسن نیت شخصی را برای اقدام آرم دهد. ما تصمیم گرفت هستیم کدام ممکن است به حداقل یک هماهنگی خوشایند، محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت برسیم.

انتهای پیام