مانورهای نفت آبادان ۵ روز است تعطیل شده است


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، نیروی کار فوتبال نفت آبادان در این زمان در فینال دیدار ۱۴۰۰ فوتبال ایران مقابل پکان همراه خود جذب می کند با بیرون گل متوقف شد.

پس اجتناب کرده اند این دیدار به مشاوره علیرضا منصوریان تمرینات صنعت نفت به مدت ۵ روز بدون کار شد.

در واقع همراه خود ملاحظه به اینکه صنعت نفت پس اجتناب کرده اند این دیدار نزدیک به ۱ ماه است کدام ممکن است مونتاژ ای برگزار نکرده است، منصوریان پس اجتناب کرده اند تفریحی همراه خود محرم نویدکیا آرامش عکس را برای شاگردانش در تذکر خواهد گرفت.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید