ماجرای مرگ ماهی سد قلع مرزی / ۶ متهم تحت تعقیب قرار گرفتند


به گزارش خبرگزاری فارس، سد بردیر قلع ساز به طور ناگهانی از آب خالی شد و هزاران ماهی را کشت و اطراف سد و مردم به ویژه محیط زیست را آسیب پذیر کرد، محیط زیست را از اثرات نامطلوب حفظ کنید. نگرانند. انجام داده اند.

شواهد حاکی از آن است که سد چند روزی است که خالی بوده و تخلیه ناگهانی آن نیاز به تحقیقات و تخصص بیشتری دارد و تنها کمی آب در پشت دیوار باقی مانده و لاشه ماهی دیده می شود.

در سمت چپ و راست دیوار زهکشی برای آب وجود دارد و در زیر سد کشاورزان حق آبیاری مزارع خود را دارند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبیاری بردسیر به خبرنگار فارس گفت: برای کاهش و جلوگیری از ورود چاه ها، کانال ها و سیلاب ها و آوارها طراحی شده است. معایب

وی گفت: سد نفتی یک سد ذخیره آب است که توسط جهاد کیشورزایی ساخته شده است.

دریچه خروجی بالاتر از کف استخر است

محسن حیدری رئیس جبهه کشاورزی بردسر نیز به خبرنگار فارس گفت: این سد در سه دهه گذشته توسط مدیریت آب ساخته شده است.

وی با بیان اینکه حق آب از سد به کشاورزان و درختان زیر آن است، افزود: دریچه های انتهای مخزن به اندازه ای بالا است که اجازه نمی دهد مقداری آب به سد سرازیر شود و مترو همچنان بالاست. با گذشت زمان دریچه سد تقریباً سطح کف سد است که باعث می شود آب به طور کامل از سد خارج شود.

حیدری گفت: آخرین آبیاری در ۲۰ فروردین ماه توسط کشاورزان انجام شد و مقداری آب در سد وجود داشت و مدتی است که به دلیل خشکسالی و تبخیر آب وارد سد نشده و نفوذ عمیق آن تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه حدود هفت سال پیش برای پرورش ماهی برای رشد و توسعه منطقه و استفاده بهتر از آب، تعدادی ماهی در این منطقه صید شد، گفت: با گذشت زمان بر جمعیت این منطقه افزوده شد. با تکثیر.

چهار متهم محاکمه شدند

افشین صالحی نژاد، دادستان عمومی و انقلاب برسیر گفت: در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفت.

وی افزود: گزارش کارشناسان حاکی از آن است که کشاورزان بدون توجه به آبزیان رودخانه ها اقدام به جمع آوری نامناسب آب به سمت سد کرده اند تا جایی که تنها گل و لای پشت سد باقی مانده است.

صالحی نژاد با بیان اینکه طبق بررسی های انجام شده تاکنون هیچ گونه مجوزی از سوی سازمان آب و جهاد کشاورزی شهرستان برای این روش زهکشی صادر نشده است، گفت: شش نفر به دلیل کشتار ماهی محکوم شده اند.

وی با بیان اینکه تعدادی از ماهی ها توسط جهادگران کشاورزی به داخل سد رهاسازی شده است، گفت: بر اساس گزارش کارشناسی در مورد کمبود، یک مورد تخریب آب موجود نیز به دلیل افزایش آب و زباله ناشی از این اتفاق ناگوار نسبت داده شده است. از آبزیان اما به هیچ وجه قابل قبول نیست و در پی این حادثه مقامات پیشنهادی برای توجیه اقدامات خود ارائه کردند.

انتهای پیام/ ۳۳۸۸ / ق
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید