ماجرای مرگ توریست آلمانی در خوزستان چه بود؟
 مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان به نقل از همراهان توریست فوت شده، گفت: جورج کمپه که سابقه انجام عمل باز قلب دارد پس از بهم خوردن تعادلش و خوردن بر روی زمین به قسمت دیگر جاده پرت شده و با خودروی عبوری پراید برخورد می‌کند.

رژیم لاغری سریع