ماجرای شراره خالص پتروشیمی صدف چه بود؟!
هفته گذشته اعلام شد که پتروشیمی صدف خلیج فارس، زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع مکمل پتروشیمی خلیج فارس «پترول» برای اولین بار طراحی و تولید مشعل های پاک را آغاز کرده است. صنعت پتروشیمی کشور.