قهرمان جهان کشتی کنجکاوی مند به انجام دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای کسب مدال المپیک / قاسم پور: کتاب اقامت ممکن است {غم انگیز} است


بهاره محمدیخبرگزاری فارس – کامران گاسم پور همراه خود اصلاح شناسایی، مدال طلای جهانی کشتی فرنگی را به کف دست آورد. او چندان اهل مصاحبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما نیست، کشتی گیر خجالتی کدام ممکن است همراه خود آزمایش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات فراوان به این جایگاه رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد است کارنامه اش همراه خود مدال المپیک پایان دادن تبدیل می شود. او در وزن ۸۶ کیلوگرم همراه خود حسن یزدانی رقبا کرد با این حال در یکپارچه انتخاب گرفت چشم انداز شخصی را در وزن ۹۲ کیلوگرم امتحان تدریجی کدام ممکن است سودآور هم بود. او در رصد متخصص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی روی قالیچه راه {می رود} خیلی ها منتظر دیدن کشتی ناب ایرانی اجتناب کرده اند او هستند. او به انجام دادن هم کنجکاوی دارد با این حال می گوید اگر برای کشتی دیر شود این توصیه را می پذیرد.

*ترفند ممکن است اعتراض است

* اهل دنیای آنلاین ما نیستم

*در نظر گرفته شده {نمی کردم} همراه خود یزدانی مسابقه بدهم چون اختلاف وزن زیادی داشتیم

* اصلاح وزن در سال ۱۴۰۰ برای ممکن است خوشایند بود

* ممکن است اجتناب کرده اند کشتی های گاتسالوف لذت می برم

* برای مدال المپیک سختی هایی را پایین بالا می گذارم

ممکن است آرزو می کنم به بلند مدت بازدید کنم

*توصیه تصویر را می پذیرم

* کتاب اقامت ممکن است به هر نامی ناراضی است

* نگاه به گذشته توصیه مهاجرت را پذیرفتم

محتوای متنی مناسب گفتگوی پرشیا همراه خود این شخص طلایی آزاده جهان را در یکپارچه می خوانید:

فارس: دانش زیادی اجتناب کرده اند اقامت خصوصی ممکن است توسط دست نیست. چرا؟ اهل گفتگو هر دو سرزنده در دنیای آنلاین ما نیستید؟

ممکن است طرفدار دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو نیستم. سرم اصولاً در اقامت ام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محیط نمی روم. دلیلی برای صحبت با اشاره به اقامت خصوصی {وجود ندارد}.

فارس: خیلی ها می خواهند بدانند اقامت ممکن است شناخته شده به عنوان خوب قهرمان سراسری چگونه پیش {می رود}؟

تعیین می شود؛ اقامت هر قهرمان به راه خودش {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکس راه خودش را {می رود}. از طریق سعی می کنم سرم را خوب و دنج نگه دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی اهدافم هدف اصلی کنم. ممکن است کاری به امتیازات بیرونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطرافیانم ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل به خودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطرافیانم برمی گردد.

* فارس: گفتی خودت را وارد محیط نمی کنی با این حال در لیگ همراه خود یکی اجتناب کرده اند نیروی کار ها حواشی زیادی داشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادات زیادی به باشی وارد شد.

ممکن است واقعاً هیچ نقشی {در این} اتفاق نداشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است را آزار می دهد. وقتی نتوانستم در لیگ کشتی بگیرم مصدوم شدم با این حال مسئولان تیمی کدام ممکن است همراه خود آنها قرارداد داشتم حرفی زدند کدام ممکن است به نظرم صادقانه نبود. آنها نیاز دارند واقعیت را می گفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نظریه مثبت می شدند ۹ اینکه اجتناب کرده اند دید خودشان صحبت کنند. تولید دیگری نیازی ندارم {در این} مورد صحبت کنم از نزدیکانم به خوبی اجتناب کرده اند وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصدومیت ممکن است اطلاع دارنددئیسماقامت ممکن است چطور بود واقعا {نمی دانم} چرا آن بحث ها مطرح شد.

فارس: اجتناب کرده اند ۱۲ سالگی کشتی را همراه خود حسن یزدانی آغاز کردید. خواه یا نه در نظر گرفته شده می کنید زمانی هر ۲ در یک واحد وزن در یک واحد مرحله بالا مسابقه دهید؟

واقعیت اینجا است کدام ممکن است اصلاً به این علت نیست کدام ممکن است ما اجتناب کرده اند تذکر وزن فوق العاده منحصر به فرد بودیم. ممکن است در آن نقطه ۲-۳ کیلو اجتناب کرده اند حسن با کیفیت صنعتی‌تر بودم، با این حال همراه خود تحویل داد زمان اتفاقاتی می‌افتد کدام ممکن است افراد اجتناب کرده اند آن بی‌خبر بودند.

شوالیه: زمانی کدام ممکن است برای اولین بار به سالن کشتی رفتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کراوات ۲ نفره زدید، در نظر گرفته شده کردید الان مکان هستید؟

راستش را بخواهید واقعیت اینجا است کدام ممکن است وقتی کودک بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ابتدا بودم اصلاً به این مسائل در نظر گرفته شده {نمی کردم} چون این مسائل را نمی متوجه شدم. ممکن است خیلی بامزه بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای گذراندن وقت به تجهیزات گلف رفتم. تعدادی از سال بعد، وقتی اصولاً آگاه شدم، متوجه شدم کدام ممکن است قهرمانی شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت بخش است. در نظر گرفته شده می کنم بعد از دو-۳ سالی کدام ممکن است به تجهیزات گلف رفتم، در مسابقات قلمرو ای اول شدم، آنجا بافت خوبی داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کردم اگر قهرمان جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید المپیک شوم چه حسی دارم. در ابتدا در نظر گرفته شده {نمی کردم} به هیچ وجه قهرمان جهان شوم، با این حال خداوند بسیار موفق را نصیب ممکن است کرده است. امیدوارم در المپیک مدال خوبی کسب کنم به همان اندازه رکوردم مناسب شود.

فارس: کاملاً کمی برین آنها معتقدند همراه خود اصلاح وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد شدن به ۹۲ کیلوگرم، شخصی را جلوه داده اید. با اشاره به این چی در نظر گرفته شده می کنی؟

ممکن است هم همینطور در نظر گرفته شده می کنم. اصلاح وزن اتفاق خوبی بود کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ برای ممکن است رخ داد، در جاری حاضر همراه خود این وزن کشتی می گیرم به همان اندازه ببینم خدا به همان اندازه المپیک ۲۰۲۴ پاریس اجتناب کرده اند ممکن است چه تمایل دارد.

شوالیه: همراه خود اصلاح وزنه ای کدام ممکن است دادی نمی توانی در المپیک نمایندگی کنی. همراه خود آن شرایط به مدال المپیک در نظر گرفته شده می کنید؟

۱۰۰ سهم شخص خاص کدام ممکن است ۱۵ سال اجتناب کرده اند عمر، جوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان شخصی را صرف این بازی هر دو عامل عکس می تدریجی، قطعاً تمایل دارد به جایی برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً هدف دارد. انسان {نمی تواند} ۱۵ سال همه عامل را رها تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ثمر نگه دارد. ممکن است هم اهدافی دارم کدام ممکن است آرزو می کنم به آنها برسم. ببین ما خیلی وقته باشی این اطراف کوچولو بودیم گرچه ممکنه بعضیا بگن جای ما خوبه ولی ممکن است کدام ممکن است ۱۲ هر دو ۱۵ سال همین جا اقامت میکنم سخته چون پوست هم نمیریم. اگر اینها سختی هایی است کدام ممکن است همراه خود آن برخورد با هستیم، هیچ هدفی پایین آن نیست. ممکن است هم همراه خود این آزمایش ها کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه احساسی می کنم به همان اندازه نتیجه آن مدال المپیک باشد.

شوالیه: متعدد اجتناب کرده اند پیشکسوتان کشتی وقتی با اشاره به ممکن است صحبت می کنند اجتناب کرده اند ناراحتی ممکن است صحبت می کنند. خواه یا نه طرفدار عکس برای آشنایی موجود است؟

اصولاً استراتژی هایی کدام ممکن است استفاده می کنم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند ترفند ممکن است کدام ممکن است همراه خود آن امتیازهای زیادی می گیرم، براندازی است. اگر شرایط مهیا باشد روی استراتژی های تولید دیگری کار خواهم کرد با این حال کارم در جاری انجام است.

شوالیه: مدال طلایی کدام ممکن است در مسابقات جهانی نروژ در دسته ۹۲ کیلوگرم کسب کردید، اکنون رقبای ممکن است دیدگاه متفاوتی نسبت ارائه می دهیم دارند. در نظر گرفته شده می کنید این طلا چگونه ممکن است را به دنیا نماد می دهد؟

این مقدماتی باری بود کدام ممکن است در وزن ۹۲ کیلوگرم جدید کشتی بدست آوردم، متعاقباً در نظر گرفته شده می کنم همراه خود مدالی کدام ممکن است {در این} وزنه بردار کسب کردم، حالا دوندگان اصولاً مرا آنالیز خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً عوامل نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوت ممکن است را محافظت خواهند داد. بعد از همه ممکن است علاوه بر این این سیستم هایی برای شکست دادن کاور ۱۰ ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات شخصی دارم آسانسور شده است برای انجام اصولاً

فارس: کاملاً کمی برین آنها در نظر گرفته شده می کنند ممکن است خوب ورزشکار خاکی هستید. در نظر گرفته شده می کنید اطرافیان ممکن است چگونه به این سطح رسیدند؟

دوستان خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای خانواده. احتمالاً چون سرم در لاک ممکن است است این موضوع را مطرح کردند. ممکن است آدم متعصبی نیستم، شاید این دلیل است است کدام ممکن است می گویند ممکن است خاکی هستم. ممکن است این مانکن شخصیتی را دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می‌کنم بدون در نظر گرفتن هستم همینطور بمانم، متعاقباً سعی می‌کنم شخصیتم را اصلاح ندهم.

نایت: گلادیاتورهای عالی زیادی در سیاره موجود بوده. اگر ارائه می دهیم آگاه شود کدام ممکن است چشم انداز رقبا همراه خود یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند کشتی گیران گذشته تاریخی را دارید، کدام کشتی گیر را انواع می کنید؟

ممکن است به هیچ وجه به این مسائل در نظر گرفته شده نکرده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی دانم} چه بگویم. بعد از همه ورزشکارانی هم بودند کدام ممکن است اجتناب کرده اند سبک کشتی آنها لذت بردم، مثلاً وقتی کشتی مورات گاتسالوف را دیدم به همان اندازه الان اجتناب کرده اند دیدن فیلم های کشتی لذت بردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک کشتی او را واقعاً دوست داشتم. چون آن است می گوییم او خیلی سختی کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است اجتناب کرده اند بچگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان فیلم هایش را می دیدم.

نایت: اگر الان تجربه ماشین زمان می‌شوید، در چه مقطعی اجتناب کرده اند گذشته تاریخی می‌خواهید توقف کنید؟

ممکن است آرزو می کنم بلند مدت را ببینم از همه وقت آرزو می کنم ببینم بلند مدت ممکن است چگونه {خواهد بود}. {دوست ندارم} برگردم

شوالیه: معمولاً وقتی خوب ورزشکار به نظر می رسد تبدیل می شود، خوب بازیگر هم به او نماد داده تبدیل می شود. اگر این توصیه ارائه می دهیم توصیه می شد، می پذیرید؟

هر کدام ممکن است بخواهد در ۲ پیشه وقت بگذراند کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند کف دست گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس گم شده است. در جاری حاضر به این موضوع در نظر گرفته شده نکرده ام، با این حال اگر زمانی این توصیه به ممکن است داده شود، سعی می کنم برای کشتی ام دیر بروم، چون الان غیرممکن است. ممکن است انجام دادن را خیلی آرزو می کنم، با این حال اکنون این امکان {وجود ندارد}. اگر این توصیه همراه خود کشتی دیر به ممکن است داده شود، آن را می پذیرم.

فارس: اگر قرار باشد {در این} سال ها فیلمی دانستن درباره اقامت ممکن است ساخته شود، دوست دارید کدام بازیگر را ورزشی کنید؟

(می خندد) {نمی دانم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً به آن است در نظر گرفته شده هم {نمی کردم}، با این حال بافت می کنم بهتر از بازیگر اقامت هرکسی یکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو می کنم خودم آن موقعیت را ورزشی کنم.

فارس: اگر با اشاره به اقامت ممکن است کتابی بنویسند اسم آن را چه می گذارید؟

ممکن است در اقامت سختی های زیادی داشته ام، مشکلات زیادی داشته ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات زیادی برایم افتاده کدام ممکن است صدها در اقامت ام برایم دلخور کننده {بوده است}. بنده ناسپاسی نیستم ولی بعضی کارها برایم روی حیله و تزویر {بوده است}. کتاب اقامت ممکن است، هر اسمی کدام ممکن است باشد، فوق العاده {غم انگیز} {خواهد بود}.

فارس: با اشاره به اتفاقات بدی کدام ممکن است گذرانده اید صحبت کنید. چون خیلی اجتناب کرده اند دوستداران کشتی این مدال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتخارات ممکن است را می بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سختی های قهرمان اطلاعی ندارند.

هر ورزشکاری در اقامت شخصی باید مبارزه کردن کشیده باشد، شاید اصولاً اجتناب کرده اند ممکن است. سختی، ناامیدی، بدبینی، شکست، دیدن دیگران، بی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی چیزهای تولید دیگری بود. این مسائل باعث شد کدام ممکن است به زندگیم ملاحظه کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چیزهای تولید دیگری ملاحظه نکنم.

فارس: پس لحظاتی بود کدام ممکن است انتخاب بدست آوردم کشتی نگیرم؟

مطمئنا قطعا همینطور بود.

نایت: میشه عمیق بیشتری بدی؟

وقتی خوب نفر دلخور تبدیل می شود چنین تصمیماتی خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی دلخور شدم گفتم سختی نمی کشم با این حال برگشتم. شاید خوب روز می خواستم پشیمان نشوم چون به خودم گفتم سنم بالا نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنم نتیجه بگیرم. مواقعی بود کدام ممکن است گفتم نباید کشتی را انصراف کنم، با این حال بعد اجتناب کرده اند خودم خواستم شبیه به سال را یکپارچه بدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی به نتیجه رسیدم، انگیزه ای برای یکپارچه دادن به ممکن است شد.

شوالیه: ممکن است خوب چهره معروف کشتی هستید، خواه یا نه این باعث شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن در جایی به نفع شخصی بیشترین استفاده را ببرید؟

ممکن است آدم خجالتی هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً افرادی که مرا می شناسند این را می دانند. شاید گفتنش زشت باشد، با این حال ممکن است «پاره» نیستم. در نظر گرفته شده {نمی کنم} هیچ وقت این رخ داده است باشد کدام ممکن است بخواهم اجتناب کرده اند شهرتم استفاده کنم. بعد از همه زمان هایی هم بود کدام ممکن است عزیزانم اینقدر به ممکن است لطف داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی همراه خود ممکن است شناخته شده شدند کارم را راه انداختند. افراد شهرم خیلی به ممکن است لطف دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است شرمنده آنها هستم. این احساسات پاسخگویی ما را برای {پاسخ به} این احساسات افزایش می دهد.

فارس: بهتر از خبر با اشاره به ممکن است چیست؟

نمی دونم اینقدر خبر هست کدام ممکن است خوشحالم. مثل گفتن رنکینگ WWF بهتر از کشتی گیرانی کدام ممکن است در وزن ۹۲ کیلوگرم کسب کردم، این خبر واقعاً خوشحالم کرد.

فارس: خارق العاده استاکثر چه شایعاتی با اشاره به خودتان شنیده اید؟

شایعات فراوان است! نمیدانم چه بگویم.

شوالیه: به غیر اجتناب کرده اند کشتی، خواه یا نه زمینه عکس موجود است کدام ممکن است باید آن را دنبال کنید هر دو دنبال کنید؟

۹ ممکن است اصلا فوتبال به نظر می رسید {نمی کنم}. بعضی ها در دربی شادی ها زده می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال می بینند، ممکن است فیلم می بینم هر دو در اتاقم تلویزیون تماشا می کنم.

فارس: فینال فیلمی کدام ممکن است تماشا کردید چه بود؟

وایکینگ ها بعد از همه ممکن است هم نوازنده هستم با این حال حوصله کتاب مطالعه را ندارم.

فارس: خواننده مورد کنجکاویدر اجتناب کرده اند جانب؟

اگر اسمی نیاورم بیشتر است چون قابل انجام است ناراحتی پیش بیاید.

فارس: کشتی گیرانی هستند کدام ممکن است به توضیحات مختلف مهاجرت کردند، خواه یا نه این توصیه را قبول می کنید؟

اگر قبلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگاه به گذشته این توصیه را می دادند، مطمئنا، قبول می کردم، با این حال الان ۹. اکنون مدال های زیادی کسب کرده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه دارم برای آن بجنگم. اجتناب کرده اند طرفی آنقدر عشق اجتناب کرده اند هموطنان عاشق دیده ام کدام ممکن است الان اصلا به مهاجرت در نظر گرفته شده {نمی کنم}.

فارس: {حرف آخر}؟

ممکن است اجتناب کرده اند افراد عاشق تشکر می کنم کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن اصولاً برای ما دعا کردند به همان اندازه همتشان را انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلشان را شاد کنیم.

نوک پیام/