قطعی برق شهرک صنعتی زنجان / قطعی برق شهرها یک روز در هفته + جدول


محسن عباسی مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی زنجان گفت:وګو وی در گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان از ابلاغ طرح تعطیلی نیروگاه ها برای مالکیت صنعتی خبر داد.

مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی زنجان با اشاره به اینکه قطعی برق هر روز به صنعت گران گزارش می شود، افزود: اتفاق می افتد.

وی تاکید کرد: برنامه قطعی برق مناطق صنعتی یک روز در هفته بود.

بر اساس بلوک خاموشی صنایع داخل املاک صنعتی و متخصصان تغذیه عمومی شنبه ۱۶ الی ۳۱ خرداد در شهرک صنعتی ناجی کهناب و ماهشان قطع خواهد شد.

در سایر شهرک های صنعتی نیز روز یکشنبه برق در علی آباد (اشراق)، روز دوشنبه ابهر و روز سه شنبه در خرم دره قطع شد. ایجرودقلعه سینا و هیدج، خدابندها و سلطانیه روز چهارشنبه و بالاخره ناوران و ترامپ پنجشنبه.

برای آن برنامه ریزی کنید متخصصان تغذیه در شهر رائه، عمومی ایرانیان، الوان، تولید، پرتو و آذرخش، پژوهش و پالایش و در نهایت پارس، جهان آرا و البرز به ترتیب از سه شنبه تا پنجشنبه انجام شد.

برنامه قطع برق متخصصان تغذیه عموم مردم روز شنبه خارج از شهرک های صنعتی شرق، شمال و ماهشان خواهند بود و برای یکشنبه غرب برنامه ریزی شده است.

روز دوشنبه و سه شنبه برق دره های ابرار و خرم قطع شد ایجرود اتفاق خواهد افتاد.

بر اساس برنامه روز چهارشنبه برق در خدابندها و سلطانیه و در نهایت روز پنجشنبه در تروم قطع می شود.

به پایان برسد پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید