قدردانی وزیر ارشاد از حمایت بانک صدارت ایران از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب
بانک صدارت ایران با شعار «بانک صدارت ایران حامی مهربان یار مهربان» به عنوان بانک عامل و حامی سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، راه اندازی شبکه گسترده خدمات بانکداری الکترونیک و صدور کارت بانکی و بانکی. کارت ها با انجام دادن همانند سال های گذشته، هدایایی در اردیبهشت ماه از این نمایشگاه حمایت کرد.