قبرستانی با مقبره های شیشه ای را ببینید
گورستانی در اندونزی وجود دارد که در آن به جای سنگ یا گل شیشه در قبر قرار می دهند. شما می توانید داخل این قبرها را ببینید، می توانید اجساد مردگان را ببینید، این قبرستان یکی از وحشتناک ترین قبرهای جهان است، همه نمی توانند آنجا باشند. منبع: خبرفوری