قالیباف ثبات نرخ ارز و کنترل تورم را به ۵ سال دیگر حواله داد!
با توجه به شناختی که از کشور دارم، می‌گویم طی یک برنامه ۵ ساله مانند برنامه هفتم توسعه اگر با نگاه مذکور حرکت کنیم، بدون شک ثبات اقتصادی برقرار خواهد شد و دیگر نیازی نیست که هر روز شاهد نگران تغییر نرخ ارز، قیمت‌ها، بی‌ثباتی و تورم باشیم.