فیلم | تظاهرات مردم الشتر در حمایت از جشنواره کن، توهین به فیلم امام رضا (ع) را محکوم کرد.
فیلم | تظاهرات مردم الشتر در حمایت از جشنواره کن، توهین به فیلم امام رضا (ع) را محکوم کرد.
همزمان با سالروز ولادت با سعادت امام رضا (ع) مردم الشتر با حضور در حرم رضوی میزبان پرچم مطهر و تجمع در حرم مطهر امام رضا (ع) در حمایت از جشنواره کن محکوم شدند.

همزمان با سالروز ولادت با سعادت امام رضا (ع) مردم الشتر با حضور در حرم رضوی میزبان پرچم مطهر و تجمع در حرم مطهر امام رضا (ع) در حمایت از جشنواره کن محکوم شدند.