فناوری بازاریابی در خدمت تجارت ایرانی
در Smartek، ما در حال حاضر خدمات جامع و متنوعی را به مشاغل در زمینه فناوری بازاریابی، پلتفرم اتوماسیون بازاریابی Enteric، شبکه تبلیغاتی هوشمند AdWords، سیستم مدیریت بازاریابی وابسته Affilio و پلتفرم داده‌های مشتری ارائه می‌کنیم. deep