فساد در کشور به سختی شعله ور می شود/ ساختار دادگاه تجدیدنظر استان اساسی است


به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، علی سلطان واش در گردهمایی مردم زنجان اظهار داشت: آغاز به کار مدیریت فعلی دیوان محاسبات مصادف با ابلاغ مرحله دوم انقلاب است که کمک به برون رفت از وضعیت موجود است. یک باور قوی رانندگان این حرکات جریان های میانی هستند.

مشاور رئیس جمهور به برگزاری جلسات متعدد برای حل مشکلات در دیوان محاسبات اشاره کرد و تصریح کرد: در این بند سه رکن ترسیم شده است.

وی مردم محوری دادگاه را یکی از دلایل این امر عنوان کرد و گفت:

سلطانیوش به توسعه فنون فکری با هدف جلب حمایت فکری از مباحث عقیدتی دیوان محاسبات اشاره کرد و افزود:

مستشار دادستان با تاکید بر اینکه وظیفه دیوان حفاظت و نظارت خزانه داری صرف بودجه است، ادامه داد: بیشترین کار دیوان در تخصیص بودجه است.

وی گفت: شورایی از خدمتگزاران دادگستری برای جلوگیری از فساد با هزینه بیت المال تشکیل می شود. دولت، نظام را به چالش تبدیل کرده است.

سلطانوف با تاکید بر اینکه دست مدعیان در هیچ کجای کشور بسته نیست و حتی منجر به تشکیل پرونده برای افراد می شود، ادامه داد: این حوادث برای دیگران الگو است چرا که شاکیان به این نتیجه رسیده اند که اینها هستند. آنها با مشکلاتی روبرو هستند.” به همین دلیل کار را دنبال نمی کنند، در حالی که در اکثر کشورها استفاده از ظرفیت عمومی نقطه قوتی در مسیر توسعه است، اما متاسفانه به دلیل نبود راه حل در کشور ما این ظرفیت ها اغلب مشکل است.

مشاور رئیس کل دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه ساختار دیوان محاسبات پایه ای است و مدیریت شهری ندارد، گفت: این دیوان محاسبات در سال ۲۰۱۸ به دلیل عدم وجود مدیریت شهری، ساختاری دارد.

وی در ادامه افزود: اقدامات انجام شده در دیوان محاسبات زمینه را برای ورود شرکت های دولتی پس از دیدار با مقام معظم رهبری فراهم کرده است، اما در عمل نظارت دادگاه در برخی نهادهای دولتی محدود است.

سلطانیوش افزود: شاکیان استان می توانند با برشمردن مسائل و مشکلات محلی دادگاه را در انجام وظایف محوله یاری دهند و آمار و اطلاعات موجود به دادگاه کمک می کند. کار خودش را می کند.»

مشاور مدیرکل دادگاه با تاکید بر اینکه دادگاه در حوزه عمومی رها شده است، گفت: هدف از انتصاب معاونین عمومی دادگاه، ایجاد گفت و گو با مردم و رسانه ها است.

وی با انتقاد از اقدامات انجام شده در آتش سوزی و افشای تخلفات، گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده انگیزه فساد در جامعه به قدری بالاست که تصور عمومی این است که همه ارکان نظام مفسده هستند زیرا گاهی اوقات فقط همین است. ما این اقدام را نوعی خدمت به نظام جمهوری اسلامی می دانیم در حالی که نتیجه برعکس شد و باعث ناامیدی مردم شد.

سلطانیوش ایجاد پل ارتباطی بین دولت و مردم را یکی از وظایف دادیاران دادگاه خواند و گفت: ارائه عملکرد و از همه مهمتر گرد هم آوردن مردم وظیفه دستیاران دادگاه است.

مشاور رئیس دادگاه تجدیدنظر با بیان اینکه مدیران آینده باید از قشر متوسط ​​جامعه معرفی شوند، گفت: آموزش مدیران در این زمینه چاره کار است. به برای قبول مسئولیت آماده باشید.

وی با تاکید بر تلاش مردمی و رسانه ای برای پرداختن به برخی از مسائل، تصریح کرد: برای پرداختن به برخی مسائل ابتدا باید زمینه سازی کرد و شرایط اجتماعی و سیاسی برای تحقق آنها فراهم شد و برای احقاق حقوق مردم تلاش کرد. مردم. مردم. ” حسابرسی کیفی حسابرسی کیفی نیز باید انجام شود.

سلطانیوش حل مشکلات اساسی مردم و رفع مشکلات آنان را از اهداف اصلی دادگاه تجدیدنظر عنوان کرد.

مشاور رئیس جمهور موضوع و موضوعات را از دیگر اهداف دیوان محاسبات در ایجاد معاونت های مردمی توسط دادگاه تجدیدنظر برشمرد و گفت: یکی از موضوعات دیگر از نظر اداری یا ساختاری، آنچه در نظر گرفته شده است. این بخش. ایجاد مشارکت کنندگان مردم، البته از طریق ایجاد کار گروهیدر نظر گرفته شده است.

نیاز به استفاده از توانایی ها برای رسیدن به اهداف

رئیس دادگاه تجدیدنظر استان زنجان نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه از ظرفیت نیروهای مردمی استفاده نشده است، افزود: نیروهای استانی توانایی ایجاد فرصت های شغلی در دستگاه ها را دارند و از سوی دیگر به دادگاه مراجعه کنند. مدیریت حسابها توانایی ارائه کار به سازمان و استفاده از آن برای دستیابی به اهداف را دارد.

محمدمهدی رضوانی گفت این دیدار واقعی است بازکردن وی با بیان اینکه شناسایی ظرفیت های موجود نیز آشکار خواهد شد، گفت: باید از ظرفیت های موجود برای رسیدن به هدف به درستی استفاده شود.

به پایان برسد پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید