فروش نان هوشمند (عکس)
استان کرمانشاه به عنوان ششمین استان در اجرای طرح هوشمند یارانه غذایی، نصب کارتخوان هوشمند نان در هشت اسباب بازی را برای مبارزه با قاچاق آرد آغاز کرد. در این طرح افراد می توانند نوع غذا را در صفحه مربوطه و با تایید انتخاب کنند. قیمت اقدام خرید.