فرمانده پایگاه شمال شرق نازا: دشمن کارهایی می کند که ما نمی بینیم
امیر سرتیپ رضا ایزدیان: دشمنان ما می دانند که با حمله نظامی نمی توانند با ما بجنگند، بنابراین امروز باید جنگ روانی را پشت سر بگذاریم و هر روز برنامه ای را اجرا کنیم. امروز علامت دشمن در قرآن است که یک قرآن را از حرف خارج کند و جلوی رشد آن را بگیرد.