غریبابراهیمی همچنان رئیس کمیسیون اقتصادی است


به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، انتخابات هیأت اداری کمیته اقتصادی جرگه شورای اسلامی در سومین اجلاس سیزدهمین دوره جرگه شورای اسلامی روز یکشنبه (۱۸ خرداد) برگزار شد. کمیسیون تعیین شده است.

بر این اساس محمدرضا پوربراهیمی به عنوان رئیس کمیسیون، شهباز حسن پور بیگلری به عنوان نایب رئیس اول و محمد باقری به عنوان نایب رئیس دوم منصوب شدند.

همچنین سید غنی نظری به عنوان منشی اول و انور حبیب زاده باکانی به عنوان منشی دوم و مهدی طغانی به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی جرگه شورای اسلامی تعیین شدند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید