عمیق اولین ورزش خدمه سراسری فوتبال در کره جنوبی + عکس


به آموزش داده شده است فانئوس،

به گزارش مکان مناسب فدراسیون فوتبال، اولین ورزش خدمه سراسری فوتبال کشورمان در کره جنوبی اجتناب کرده اند ساعت ۱۹ به وقت بومی در مجموعه تمرینی سئول پاجو تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت عالی ساعت به اندازه انجامید.

*تمرینات شاگردان دراگان اسکوچیچ برای ادغام کردن نیمه های مختلف تاکتیکی بود.

* سید مجید حسینی کدام ممکن است به تازگی به خدمه سراسری اضافه شده است {در این} ورزش دقایقی دوید.

* بهرام رضاییان، عضو هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسن قمرانی فر، دبیر کل فدراسیون فوتبال کدام ممکن است خدمه سراسری را {در این} بازدید همراهی می کردند، تمرینات شاگردان اسکوچیچ را زیر تذکر داشتند.

شجاع خلیل زاد نیز {به دلیل} مصدومیت زیر تذکر پزشکان پزشکی قرار داشت.

* همراه خود اضافه شدن لاهیار صیادمنش را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی گلی زاده، ۱۸ سراسری پوش کشورمان به اردو پیوستند و هفت شرکت کننده تولید دیگری فردا وارد کره جنوبی می شوند.

* این در حالی است کدام ممکن است مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامان قدوس {به دلیل} بیماری عروق کرونر در دیدار روز ۵ فروردین مقابل کره جنوبی غایب بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمید استلی سرمربی این خدمه هم {به دلیل} سازنده شدن نتیجه معاینه قلبی در قرنطینه در سئول رفتن می برد.

انتهای پیام/