علم الهادی: جنگ رسانه ای کنونی دفاع مقدسی ندارد/ فعالان رسانه ای از توطئه های دشمن نترسند.
علم الهادی تصریح کرد: انقلابی که با مبارزه با ظلم و ستم ایران آغاز شد و از حکومت اسلامی به عنوان ابزاری برای صدور مبانی فکری خود به جهان ادامه یافت، امروز در مرحله گفتار و در اینجاست که رسانه ها در حال گسترش هستند. . نکته مهم این است که یک دوتایی ایجاد می کند