عضو شورای خبرگان رهبری: همه باید ایران اسلامی را به عنوان معجزه قرن حفظ کنیم
آیت الله رمضانی با بیان اینکه امروز دشمن در تلاش است تا دستاوردهای انقلاب اسلامی را نادیده بگیرد، افزود: مدیران جامعه باید دستاوردهای علمی و نظامی را برای دانش آموزان تبیین کنند. نشستن ایران بر سر میز مذاکره در برابر قدرت های جهانی نشانه حاکمیت نظام اسلامی است.