عرضه در سال ۱۴۰۱ میلادی در مقبره شاهچراغ (علیه السلام).


اقشار مختلف مردمان اجتناب کرده اند در سرتاسر ایران اسلامی در سال ۱۴۰۱ هجری قمری مراقبت از حرم حضرت شاه چراغ (علیه السلام) در شیراز تحریک کردن به کار کردند. تلاوت آیاتی اجتناب کرده اند قرآن کریم، قرائت دعای سال نو، منتشر شده پیام نوروزی رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرائت میلاد مسیح اجتناب کرده اند جمله این سیستم های مراسم عرضه سال ۱۴۰۱ بود. حرم مطهر احمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان. محمدی (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم).