طولانی ترین آب جهان در ایران (+عکس)
زیردریایی زارچ ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ سال قدمت دارد و ۵ کیلومتر طول دارد و یکی از طولانی ترین آثار تاریخی ایران است. در تیرماه ۱۳۹۴ و عصر آن در شهر زرقا واقع شده و به همین دلیل به زرخ آبی نیز معروف است و تعداد چاه های آن ۲۱۱۵ حلقه است.