صنعا: موشک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهپادهای ما تاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشک متجاوزان را ساقط خواهند کرد


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، شورای برتر سیاسی یمن در نشست در امروز یکشنبه شخصی تاکید کرد کدام ممکن است این ملت اجتناب کرده اند صلح دقیق حمایت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در باور . برای تضمین محافظت کرامت مردمان یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام حقوق آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک دادن به تجاوزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاصره ناعادلانه آنها.

پایگاه خبری انصارالله به نقل اجتناب کرده اند این شورا ادعا کرد کدام ممکن است تقاضا های دروغین ریاض برای صلح صادقانه نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق همان قدیمی مقدمه ای برای بدتر کردن فشار های ارتش است کدام ممکن است در پایین برای نابودی یمن این سیستم ریزی شده بود.

شورای برتر سیاسی یمن ردیابی کرد کدام ممکن است روزی کدام ممکن است خواستن خالصانه برای صلح وجود داشته باشد، یمن ابتکار حرکت را برای دستیابی الگو صلح به بازو خواهد گرفت. بعد از همه درگاه این موضوع بعد انسانی است.

این شورا همراه خود تاکید بر اینکه اقدامات صنعا به خاطر صلح است، ۹ تسلیم، بر ادعای مشاور گروه ملل دانستن درباره دیدارهای یمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمنی در ریاض را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست این اعزام تاکید کرد.

این مقام یمنی همراه خود ردیابی به امتحان شده مشاور گروه ملل برای به فرماندهی کشف کردن صنعا در مذاکرات ریاض، ذکر شد: بیشتر است در مسیر درست حرکت کنید درستی کدام ممکن است در نتیجه رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک تجاوز تبدیل می شود، قدم برداریم.

این شورا تاکید کرد کدام ممکن است یمن در هشتمین سال تجاوز، مقاوم‌تر اجتناب کرده اند قبلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام‌های محکمی برای خراشیدن سوراخ بینی متجاوزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل تجاوز اصولاً به مردمان یمن خواهد فرستاد.

شورای سیاسی یمن به این نتیجه رسید کدام ممکن است حمله ها موشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهپادی نیروهای یمنی تاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشک متجاوزان را فرو می ریزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار تولید دیگری به آنها تدریجی می تنبل کدام ممکن است یمن گورستان متجاوزان {خواهد بود}.

سردار سرتیپ یحیی فوری سخنگوی نیروهای مسلح یمن در امروز (یکشنبه) عمیق عملیات در عمق نیروهای یمنی علیه عربستان را ادعا کرد.

یحیی فوری تصدیق شد: در جریان این عملیات بسیاری اجتناب کرده اند قدرت حیاتی نمایندگی آرامکوی سعودی در ریاض، ینبع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری تولید دیگری اجتناب کرده اند مناطق ملت همراه خود چندین فروند موشک بالستیک، موشک کروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهپاد هدف قرار گرفتند (عمیق اصولاً).

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید