شیخ زاید قبل و بعد از بیماری (عکس)
شیخ زاید، رئیس امارات متحده عربی که روز گذشته درگذشت، در سال ۲۰۱۴ سکته مغزی کرده بود. دو عکس زیر به قبل و بعد از بیماری اش مربوط می شود.